Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Edukacja vs anedukacja

Anedukacja to znieczulenie uczniów na edukację, jej system i techniki.
Anna Rumińska, autorka tego neologizmu, w tekście „Edukacja vs anedukacja. Sztuka vs plastyka” omawia trzy trudne aspekty współczesnej oświaty: zderzenie potrzeby myślenia przestrzennego z wymaganym myśleniem linearnym, brak „mostów” między nauczanymi przedmiotami oraz konflikt między edukacją a kreatywną stymulacją. Nie zostawia nas jednak z samą diagnozą. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w zakresie edukacji architektonicznej i antropologicznej (przestrzennej, artystycznej, kulturowej, społecznej), przekonuje o konieczności stosowania hybrydowych technik nauczania, czyli połączenia tradycyjnych (manualnych oraz dwuwymiarowych, bazujących na tekście) z nowoczesnymi (umożliwiającymi działanie 3D, fizyczne i wirtualne). Połączenie różnych technik edukacyjnych daje szansę wypowiedzenia się dzieciom o różnych predyspozycjach w komunikacji. Autorka przybliża metodę mappingu i metodę makiety, które bardzo dobrze sprawdzają się w czasie zajęć interdyscyplinarnych, pokazujących powiązania różnych dziedzin i wielokontekstowość zagadnień. Pozwalają na połączenie aspektu edukacyjnego z kreatywną stymulacją uczniów.

„Nie można mówić o architekturze bez mówienia o ludziach, ich problemach i symbolach; analizować wiersza bez analizowania życia osobistego poety i kontekstu kulturowego…”.
Pełny tekst referatu poniżej

Referat „Edukacja vs anedukacja. Sztuka vs plastyka” został wygłoszony przez Annę Rumińską na konferencji „Sztuka jako przestrzeń edukacji. Teoria i praktyka”, zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski i Towarzystwa Kultury Czynnej we Wrocławiu w dniach 3–4.11.2010. Uzupełnieniem tekstu jest prezentacja ilustracyjna.


Anna Rumińska. Antropolożka kultury, architektka, etnografka, publicystka, animatorka kultury, konsultantka, trenerka, placemakerka, organizatorka warsztatów antropologicznych i architektonicznych. Autorka wielu projektów, liderka i założycielka „eMSA Inicjatywa Edukacyjna”

Więcej o eMSA Inicjatywa Edukacyjna na stronach :

www.emsarelacje.pl

www.facebook.com/emsa.inicjatywa.edukacyjna

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie