Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Mursk w kolorze

Mursk w kolorze to zajęcia dla dzieci ze wsi Mursk oraz Ładne w kujawsko-pomorskim, podczas których przeprowadziliśmy analizę kolorystyczną tych dwóch wsi i wybraliśmy dominujący kolor, którym pomalowaliśmy przestrzeń wsi – publiczną i prywatną. Wybór koloru nastąpił podczas zajęć z etnografami i etnologami, podczas analiz map kartograficznych regionu, rocznych amplitud opadów i temperatury, spostrzeżeń, które były wynikiem warsztatów fotograficznych.

Każdego weekendu spotykaliśmy się na dwudniowych warsztatach opracowanych przez kilku specjalistów. W efekcie powstał scenariusz 10 spotkań warsztatowych, podczas których dokonać można kolorystycznej analizy regionu czy wsi. Materiał udostępniony na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).

Projekt znacznie wybiegał poza same działania warsztatowe z dziećmi i obejmował swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców wsi, z którymi konsultowaliśmy wygląd przestrzeni publicznej. Podczas spotkań z mieszkańcami daliśmy im możliwość wypowiedzi na temat wyglądu przestrzeni publicznej, stworzyliśmy przestrzeń do spotkań, sprowokowaliśmy rozmowy na temat strefy publicznej.


Społeczność wsi Mursk i Ładne podczas finału akcji. Materiały Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” CC BY 3.0 PL

Uświadomiliśmy mieszkańcom, gdzie leży granica (a w zasadzie jej brak) między strefą publiczną i prywatną. Pokazaliśmy, że to na jaki kolor malujesz płot czy elewację domu nie jest do końca tylko prywatną sprawą, ale wpływa na wygląd okolicy. Poruszyliśmy temat koloru w przestrzeni publicznej, nawiązaliśmy do tradycji kolorystycznych i uświadomiliśmy odbiorcom, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za wygląd przestrzeni wspólnej. Projekt był poruszeniem dla lokalnej społeczności, zachętą do dalszych działań, czego efekty obserwujemy do dziś. Mieszkańcy w tej chwili rozbudowują infrastrukturę przestrzeni publicznej, tworzą plac zabaw dla dzieci, trzymając się założeń wypracowanych podczas warsztatów.

Duży rozmach projektu był możliwy dzięki trzem źródłom dofinansowania. Wsparcia udzielili nam: Fundacja Orange, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Zobacz filmowe podsumowanie projektu:

Na podstawie materiałów Organizatora.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie