Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Muzeum Dźwięku

Projekt Muzeum Dźwięku polega na nagraniu banku brzmień starych instrumentów ludowych, umieszczeniu ich na stronie internetowej i stworzeniu serii warsztatów, podczas których dzieci za pomocą nowoczesnych sterowników muzycznych będą mogły tworzyć współczesną orkiestrę w oparciu o dźwięki dawnych instrumentów. Tym samym muzealne eksponaty będą miały szansę zagrać na nowo dzięki nowoczesnym metodom przetwarzania dźwięku.

Podczas sesji nagraniowej zostało zarejestrowane brzmienie instrumentu. Dodatkowo zapisano dźwięki uzyskane technikami sonorystycznymi, np. powstałe przez uderzanie lub pocieranie pudła rezonansowego. Dzięki temu powstał kompletny bank brzmienia, który może być następnie wykorzystany do komponowania i zagrania dowolnego utworu muzycznego, bez fizycznego udziału instrumentu. Jest to możliwe dzięki aplikacjom zamieszczonym na stronie internetowej projektu Muzeum Dźwięku, które pozwalają grać za pomocą myszki i klawiatury komputera.


Remigiusz Mazur-Hanaj gra na lirze korbowej, jednym z najstarszych instrumentów na polskiej wsi. Materiały Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” CC BY 3.0 PL

W kolejnym etapie nagrane banki brzmieniowe sprzężone zostaną z różnego rodzaju sensorami, czułymi na aktywność ruchową. W ten sposób grupa dzieci, będzie w stanie wydobywać dźwięki wielu instrumentów jednocześnie (tak powstanie Orkiestra Niewidzialnych Instrumentów). Wszystkie parametry tak tworzonego utworu – melodia, rytm, tempo – będą kontrolowane przez aktywność ruchową dzieci. Orkiestra zagra na żywo podczas cyklu warsztatów, które zostaną przeprowadzone w maju w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

Zobacz dokumentację fotograficzną i filmową z sesji nagraniowej

Na podstawie materiałów Organizatora.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie