Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Stowarzyszenie z Siedzibą w Warszawie

Bardzo ważnym filarem działalności Stowarzyszenia “Z siedzibą w Warszawie” jest edukacja kulturalna rozumiana zawsze w kontekście potrzeb społecznych i bardzo szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. W edukacji nastawiamy się na bezpośredni kontakt z odbiorcą, którego pytamy o jego marzenia i potrzeby względem przestrzeni, w której mieszka. Te pytania dotyczą miejsca w fizycznym wymiarze oraz czegoś, co nazywamy „przestrzenią mentalną” czy „pamięcią miejsca”. Przypominamy dawne zwyczaje czy obiekty i znajdujemy dla nich współczesny kontekst. Tak było w projekcie „Fontanna-Nie-Wodotrysk”, w którym wspólnie z mieszkańcami tworzyliśmy instalację upamiętniającą dawną podwórkową fontannę.


Materiały Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” CC BY 3.0 PL

Z naszymi działaniami staramy się wychodzić także poza Warszawę, i tak od 2012 roku realizujemy projekty partycypacyjne we wsiach Mursk, Ładne, starając się pokazywać granice (albo ich brak) między tym, co publiczne i prywatne.

Ważne w naszych działaniach jest dopuszczenie do głosu dzieci – pełnoprawnych użytkowników przestrzeni, których przekonujemy, że mogą decydować o miejscu, w którym mieszkają. Wierzymy, że wizualna edukacja najmłodszych może efektywnie wpłynąć na kształt przestrzeni publicznej w przyszłym pokoleniu.

Dla projektantów i artystów sztuk wizualnych kreujemy ciekawe sytuacje twórcze w formie warsztatów czy wspólnych działań performatywnych, podczas których budujemy przestrzeń spotkania z odbiorcami, z którymi do tej pory twórcy nie mieli szansy się spotkać.

Inspiruje nas przestrzeń i człowiek, muzyka oraz obraz.

Wszystkie materiały, które powstają w ramach projektów Stowarzyszenia udostępniane są na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).

Na podstawie materiałów Organizatora.

Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”
ul. Sękocińska 4/2
02-313 Warszawa
www.wwarszawie.org.pl
www.facebook.com/wWarszawie

Materiały Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” CC BY 3.0 PL

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie