Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Stop! Nie wykluczaj! Pomóż!

Jak zrobić film animowany na ważny temat?
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Książka „Stop! Nie wykluczaj! Pomóż!” zawiera teksty opisujące przebieg działań wykorzystujących projekt jako metodę kształcenia. To zespołowe, planowe działanie uczniów, rozwijające ich samodzielność i odpowiedzialność za pracę. W tej metodzie nauczyciel jest osobą czuwającą nad sprawną realizacją planu. Inspiruje, planuje, pilnuje terminów tak, aby nie doszło do zakłóceń.
Projekt „Stop! Nie wykluczaj! Pomóż!” opierał się na trzech aspektach:
– społecznym: zwrócenie uwagi na trudny temat alienacji społecznej;
– artystycznym: zrealizowanie filmu animowanego;
– medialnym: przeprowadzenie kampanii promocyjnej upowszechniającej rezultaty projektu.

Plan realizacji poszczególnych etapów został przygotowany przez grupę specjalistów z dziedziny animacji, pedagogiki i spraw społecznych. W końcowej fazie opracowali oni wnioski, uwagi oraz materiały pomocnicze, które zostały zawarte w tej publikacji.

Książka „Stop! Nie wykluczaj! Pomóż!” DO POBRANIA NA STRONIE

Realizacja projektu rozpoczęła się od ustalenia z dziećmi tematyki filmów. Pierwsza część książki zawiera opis metod wspomagających pracę uczniów w trakcie poszukiwania trudnych tematów. Kolejna opowiada o przeprowadzeniu (plan, tworzenie, realizacja) przez dzieci prawdziwej kampanii promocyjnej, której celem było zainteresowanie publiczności tematyką projektu oraz zaprezentowanie stworzonego filmu. Trzecia część poświęcona jest procesowi tworzenia filmu animowanego. Dowiadujemy się w niej o tym, jakie są podstawowe zasady przyjęte w świecie produkcji profesjonalnych animacji. Zawarty w książce plan realizacji projektu filmowego może dotyczyć każdego filmu niezależnie od tego, czy jest on amatorski czy nie, a ilustrowany słownik wyjaśnia najważniejsze pojęcia stosowane w animacji. Książka zawiera również zapis korekty scenariuszy i scenopisów obrazkowych, przeprowadzonej przez ekspertów w tej dziedzinie. Rozdział kończy się opisem realizacji filmu (podział zadań i tworzenie ilustracji przez dzieci).

Projekt „Stop! Nie wykluczaj! Pomóż!” został zrealizowany w okresie od marca do maja 2010 roku, przez Centrum Sztuki Dziecka we współpracy z Toon Boom Animation, w ramach programu Akademia Orange. Uczestnikami projektu byli uczniowie klas III–VI ze Szkoły Podstawowej w Jeziorkach oraz ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu.

Na podstawie materiałów Organizatorów

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie