19 BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA

Słowo na terytorium sztuki dla dziecka
2–8 czerwca 2013, Poznań

C

„19 Biennale Sztuki dla Dziecka” to warsztaty twórcze, teatr, muzyka, literatura, film, instalacje, performans, opowieści, malarstwo. Biennale to kompleksowy projekt edukacyjno- artystyczny skierowany przede wszystkim do dzieci i tworzony z myślą o nich. Służy także artystom, edukatorom, animatorom, nauczycielom, studentom, naukowcom i krytykom.
„19 Biennale Sztuki dla Dziecka” szczegóły PDF

W czasie Biennale prezentowane są osiągnięcia współczesnych artystów i edukatorów łączące aktualne kierunki w sztuce z dbałością o przeszłość niezbędną do budowania tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w wydarzeniach pogłębia umiejętności twórcze dzieci i ich osobisty rozwój związany z poznawaniem sztuki.(Program skierowany do dzieci )
Dorośli są zaproszeni do udziału w dyskusjach o sztuce dla dzieci, warsztatach artystycznych doskonalących umiejętności kreatywnego współdziałania z najmłodszymi oraz do wysłuchania wykładów wygłaszanych przez ekspertów (Program dla dorosłych)
KALENDARIUM   ułatwi odnalezienie się w niezliczonej liczbie propozycji dla małych i dużych uczestników Biennale.
Wszystkie informacje o „19 Biennale Sztuki Dla Dziecka” można znaleźć TUTAJ

19 Biennale, zbudowane wokół tematu „Słowo na terytorium sztuki dla dziecka”, obejmuje i ilustruje artystycznie następujące zagadnienia (źródło: http://www.biennaledladziecka.pl/idee.html):
1. W jaki sposób współcześnie uprawia się sztukę słowa w obszarze sztuki dla dzieci (zagadnienia formy i treści)?
2. Jakie są mechanizmy poznawania świata przez współczesne dziecko w oczach twórców i edukatorów? Jakimi „narzędziami” edukacyjnymi i artystycznymi  posługują się dorośli wspierający ten proces?
3. Jak wygląda współczesny rynek sztuki dla dzieci i dialog artystów, wydawców oraz animatorów kultury z młodym odbiorcą? Jakimi środkami posługują się oni w komunikacji artystycznej z dziećmi?
4. Logosfera w sztuce dla dzieci i edukacji. Czy wymaga obrony i specjalnej troski? Czy instytucje kultury dbają o kulturę słowa?
5. Jakie zmiany w posługiwaniu się słowem przez dzieci i artystów, wniósł ze sobą świat wirtualny?
6. Interdyscyplinarność w sztuce dla dziecka – nowe formy, nowe środki wyrazu artystycznego (przekłady intersemiotyczne, zdarzenia performatywne, happeningi).
7. Rola słowa w umożliwieniu percepcji i rozumienia dzieł sztuki (zwłaszcza wizualnych) przez dzieci niewidome (audiodeskrypcja). Jak włączać dzieci z dysfunkcjami w społeczny proces poznawania sztuki i edukacji artystycznej?

Artykuł o historii Biennale
Agata Skórzyńska, „Dziecko i sztuka – koncepcja w działaniu, czyli kilka słów o historii Biennale”

Na podstawie materiałów Organizatora.

projekt: agata biskup / made by Wordpress and mem!