Wyszukiwarka

Menu O serwisie

19 BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA

Słowo na terytorium sztuki dla dziecka
2–8 czerwca 2013, Poznań

„19 Biennale Sztuki dla Dziecka” to warsztaty twórcze, teatr, muzyka, literatura, film, instalacje, performans, opowieści, malarstwo. Biennale to kompleksowy projekt edukacyjno- artystyczny skierowany przede wszystkim do dzieci i tworzony z myślą o nich. Służy także artystom, edukatorom, animatorom, nauczycielom, studentom, naukowcom i krytykom.
„19 Biennale Sztuki dla Dziecka” szczegóły PDF

W czasie Biennale prezentowane są osiągnięcia współczesnych artystów i edukatorów łączące aktualne kierunki w sztuce z dbałością o przeszłość niezbędną do budowania tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w wydarzeniach pogłębia umiejętności twórcze dzieci i ich osobisty rozwój związany z poznawaniem sztuki.(Program skierowany do dzieci )
Dorośli są zaproszeni do udziału w dyskusjach o sztuce dla dzieci, warsztatach artystycznych doskonalących umiejętności kreatywnego współdziałania z najmłodszymi oraz do wysłuchania wykładów wygłaszanych przez ekspertów (Program dla dorosłych)
KALENDARIUM   ułatwi odnalezienie się w niezliczonej liczbie propozycji dla małych i dużych uczestników Biennale.
Wszystkie informacje o „19 Biennale Sztuki Dla Dziecka” można znaleźć TUTAJ

19 Biennale, zbudowane wokół tematu „Słowo na terytorium sztuki dla dziecka”, obejmuje i ilustruje artystycznie następujące zagadnienia (źródło: http://www.biennaledladziecka.pl/idee.html):
1. W jaki sposób współcześnie uprawia się sztukę słowa w obszarze sztuki dla dzieci (zagadnienia formy i treści)?
2. Jakie są mechanizmy poznawania świata przez współczesne dziecko w oczach twórców i edukatorów? Jakimi „narzędziami” edukacyjnymi i artystycznymi  posługują się dorośli wspierający ten proces?
3. Jak wygląda współczesny rynek sztuki dla dzieci i dialog artystów, wydawców oraz animatorów kultury z młodym odbiorcą? Jakimi środkami posługują się oni w komunikacji artystycznej z dziećmi?
4. Logosfera w sztuce dla dzieci i edukacji. Czy wymaga obrony i specjalnej troski? Czy instytucje kultury dbają o kulturę słowa?
5. Jakie zmiany w posługiwaniu się słowem przez dzieci i artystów, wniósł ze sobą świat wirtualny?
6. Interdyscyplinarność w sztuce dla dziecka – nowe formy, nowe środki wyrazu artystycznego (przekłady intersemiotyczne, zdarzenia performatywne, happeningi).
7. Rola słowa w umożliwieniu percepcji i rozumienia dzieł sztuki (zwłaszcza wizualnych) przez dzieci niewidome (audiodeskrypcja). Jak włączać dzieci z dysfunkcjami w społeczny proces poznawania sztuki i edukacji artystycznej?

Artykuł o historii Biennale
Agata Skórzyńska, „Dziecko i sztuka – koncepcja w działaniu, czyli kilka słów o historii Biennale”

Na podstawie materiałów Organizatora.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie