Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu

Muzeum Górnośląskie
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu

 

„Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Poradnik dla nauczycieli” to publikacja podsumowująca program edukacyjny zrealizowany przez Muzeum Górnośląskie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bytomiu w ramach III edycji Akademii Orange.

Celem programu było wykształcenie świadomego odbiorcy kultury wizualnej, który oprócz poruszania się w świecie będzie umiał twórczo zinterpretować i przetworzyć bombardujące go obrazy.

Wizjer. Obraz w kulturze, kultura obrazu. Poradnik dla nauczycieli do pobrania na stronie kliknij

Publikacja na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Treść licencji: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

 

 

Poradnik  podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Obrazy w teorii. Treści wykładów wygłoszonych przez ekspertów różnych dziedzin (historyków sztuki, filmoznawców, kulturoznawców, antropologów, designerów i operatorów) w ramach części skierowanej do dorosłych.

Teodozja Galińska: „Obraz jako dokument. Wprowadzenie do problematyki digitalizacji i archiwizacji”
Kamil Buchta: „Fotografia w antropologii”
Joanna Janduła: „Obraz oczyma dzisiejszego historyka sztuki”
Adam Pisarek: „Wizualność i media w edukacji pozaformalnej”
Jolanta Krejza: „Obraz, medium, ciało, człowiek, czyli o podstawowych założeniach Antropologii obrazu Hansa Beltinga”
Jakub Dziewit: „Od obrazu w kulturze po kulturę obrazu”
Anna Gomóła: „O obrazach świata”
Marek Ryś: „Technika i kultura. Konflikt czy dialog?”

Teksty opublikowane w poradniku  można przeczytać również na stronie projektu kliknij

Obrazy w praktyce. Opisy, scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna warsztatów przeprowadzonych w ramach programu edukacyjnego WIZJER. Obraz w kulturze. Kultura obrazu.

„Wizjerek. Ruchome piaski, animowane obrazki”. Zajęcia skierowane do trzech grup wiekowych: przedszkolaków, klas 1–4, klas 5–6 (również dla uczniów szkół specjalnych i przedszkoli integracyjnych).

„Wizjer. Odbicia pamięci”. Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej.

Film dostępny na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Treść licencji dostępna na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

Wszystkie powstałe animacje można zobaczyć na stronie projektu kliknij

Dokumentacja fotograficzna warsztatów dla młodzieży kliknij

Więcej o projekcie kliknij

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie