Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Wychowanie w przedszkolu

Miesięcznik dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli.
Pedagogika/Psychologia/Zabawa

Miesięcznik „Wychowanie w przedszkolu” od dziesięcioleci jest odbiciem tego, co w edukacji najmłodszych najważniejsze. Autorami publikowanych artykułów są m.in. pracownicy naukowi uczelni wyższych, psychologowie oraz pedagodzy na co dzień pracujący z dziećmi.

Na stronie internetowej czasopisma udostępniono wiele archiwalnych tekstów (w formacie PDF). Poniżej wskazujemy część z nich, stawiając nacisk na tematykę związaną z twórczym rozwojem dzieci. Naszą uwagę skupiły materiały, które mogą stanowić inspiracje zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym.

PEDAGOGIKA / PSYCHOLOGIA

Jak wychować twórcze dziecko?

Opis koncepcji i uwarunkowań twórczości. Zadania rodziców i nauczycieli w kształtowaniu postawy twórczej dzieci.

Aktywność plastyczna jako metoda remediacji poznawczej.

O metodzie wykorzystania działań plastycznych do efektywnego wspierania i kształtowania rozwoju pojęciowego obrazu świata dziecka.

Porozumiewanie się dorosłego z dzieckiem.

Jak postępować, aby umożliwić dzieciom gromadzenie doświadczeń stymulujących ich rozwój poznawczy. Wskazówki.

Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci.

O zagrożeniach wynikających z dominującej obecności mediów w dzieciństwie współczesnych dzieci.

Baśnie uczą życiowych ról.

Baśnie i mity jako pierwsze teksty kultury. Odbicie odwiecznych problemów i lęków człowieka.

Literatura w obrazkach. Utwory komiksowe w ocenie dzieci sześcioletnich.

Dzieci odpowiadają na pytanie, co sądzą o komiksie? Czego ich zdaniem można się nauczyć z komiksów?

Materiały sensoryczne Montessori i ich znaczenie dla rozwoju dziecka.

Jaką funkcję pełnią materiały sensoryczne oraz jakie cele pozwalają osiągnąć?

O ZABAWIE / PRZEZ ZABAWĘ

Wiek zabawy

Zabawa jako „dziecięcy obowiązek”. Czy dorosły jest potrzebny podczas dziecięcej zabawy?

Bezpieczna zabawka

O czym należy pamiętać wybierając zabawkę dla najmłodszych? Jak zapobiec dziecięcym rozczarowaniom przy rozpakowywaniu prezentów?

Różne oblicza zabawki

Jaka jest rola przedmiotu w zabawie? Zabawka jako skarb i nieodłączny element dorastania, nie zawsze doceniany przez dorosłych.

Twórczo się bawimy

O mówieniu towarzyszącym, czyli łączeniu mówienia z działaniem. Zbiór cennych rad. Jak rozwijać wyobraźnię i mowę dziecka. Opisy zabaw.

Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka

Opisy zabaw wykorzystujących elementy metod, takich jak, m.in.: pedagogika zabawy, gimnastyka twórcza K. Orffa, R. Labana, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Ruch i muzyka

Wspomaganie rozwoju ruchowego oraz inwencji twórczej. Przykłady zabaw dla dzieci.

Wolny czas w rodzinie.

Opis badania ankietowego przeprowadzonego na grupie rodziców i dzieci, dotyczącego form wspólnego spędzania czasu.

Zainteresowanie światem innych kultur.

O korzyściach, jakie przynosi edukacja międzykulturowa dzieci.


„Wychowanie w przedszkolu”
w Intrenecie:
http://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/

http://www.facebook.com/pages/Wychowanie-w-Przedszkolu/202813439745216

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie