Wyszukiwarka

Menu O serwisie

wokabularz – elementarz językowy

Magdalena Skrzeczkowska, Karolina Kotowska
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna

 

Pewnego popołudnia Zosia i Maurycy, dzięki odkryciu tajemniczej książki, poznają grono niebywałych ekscentryków: Hultaja i Huncwota Rozrabiakę, Siostry Hulanki, mądrego Almanacha, Piejaka Aleksandra oraz Absztyfikanta Zalotnika, Alkowę Senną, wiecznie niezadowolonego Fasoł Drakę, dostojną Freilinę, Godzinnika i innych. To barwne towarzystwo zamieszkuje WOKABULARZ i tylko czeka, aż ktoś wypowie ich imiona. Dzięki czemu nie zostaną one zapomniane.

 

„Wokabularz- elementarz językowy” to książka przybliżająca dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wiedzę o języku polskim. Zachęca dzieci do używania wyrazów, które coraz rzadziej występują w życiu codziennym, które zostały zastąpione współczesnymi odpowiednikami lub zupełnie zapomniane. Książka ma rozbudzić zainteresowanie historią, aktualnymi dialektami i gwarami oraz sprowokować samodzielne poszukiwania językowe.

„Wokabularz” jest bezpłatny. W wersji drukowanej dystrybuowany głównie w wybranych przedszkolach na Mazowszu. Książkę można pobrać w formacie pdf na stronie

 


O KSIĄŻCE:

Opracowanie projektu i koordynacja: Natalia Jabłońska
Tekst: Magdalena Skrzeczkowska
Ilustracje: Karolina Kotowska
Koncepcja literacka: Magdalena Skrzeczkowska
Projekt graficzny i typograficzny / projekt graficzny i ilustracje: Karolina Kotowska
Redakcja i korekta: Kaja Kojder-Demska
Konsultacja językowa: Karolina Bielenin-Lenczowska, Kaja Kojder-Demska
Skład: Karolina Kotowska

Więcej informacji o autorkach książki i projekcie

Projekt „Wokabularz – elementarz językowy” zrealizowany przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna, dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Promocja języka polskiego”, który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Książka jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorek i Stowarzyszenia „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Treść licencji jest dostępna na stronie.

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie