Wyszukiwarka

Menu O serwisie

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

Jak w uczeniu się i w nauczaniu wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)?
Szkoła z klasą 2.0 pomaga uczniom i nauczycielom odpowiedzieć na to pytanie.
Zachęcamy nauczycieli do pracy z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz innymi metodami motywującymi uczniów do samodzielnej pracy i uczenia się. Promujemy Szkolne Kodeksy 2.0, czyli zasady korzystania z nowych technologii w edukacji.


Program jest skierowany do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, a także do tych, którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pozwala również na rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Na podstawie materiałów Organizatora.

Tagi:

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie