Wyszukiwarka

Menu O serwisie

Fundacja Audiodeskrypcja

Fundacja Audiodeskrypcja jest pionierem techniki audiodeskrypcji w Polsce i pierwszą organizacją pozarządową, która rozpoczęła działania w zakresie kompleksowego udostępniania treści wizualnej dotyczącej kultury i sztuki osobom z niepełnosprawnością wzroku. Fundację Audiodeskrypcja tworzą osoby niewidome i zaprzyjaźnione z nimi osoby pełnosprawne dostrzegające potrzebę pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością wzroku w życiu społecznym i kulturalnym, dlatego też – realizując swoje działania – Fundacja Audiodeskrypcja wdraża w życie prawo każdego człowieka do uczestnictwa w kulturze.


Fundacja Audiodeskrypcja
do swoich projektów angażuje zarówno dzieci, jak i dorosłych, osoby widzące i niewidome, które ze względu na posiadaną niepełnosprawność mają ograniczony lub całkowicie uniemożliwiony dostęp do kultury.
Fundacja Audiodeskrypcja prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia audiodeskrypcji.
W roku 2009 zrealizowała cykl szkoleń dla pracowników kultury w ramach projektu „Drzwi do Kultury”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w rezultacie których kilka placówek wdrożyło już audiodeskrypcję do swojej oferty.

Zobacz materiał opatrzony audiodeskrypcją:
film „Len” w reżyserii Joanny Jasińskiej-Koronkiewicz
YouTube Preview Image

Producent i dystrybutor: TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o. w Poznaniu
Audiodeskrypcję do filmu stworzyła dziecięca grupa warsztatowa BINGO podczas warsztatów filmowo-plastycznych realizowanych przez Fundację Audiodeskrypcja w partnerstwie z Galerią im. Sleńdzińskich w Białymstoku w ramach projektu „Słowa zaklęte w obrazie, czyli o tym, jak tworzy się film”.
Projekt został nagrodzony w II Edycji Programu Akademia Orange.
Film jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.
Treść licencji jest dostępna na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Na podstawie materiałów Organizatora.

Tagi:

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie