Wyszukiwarka

Menu O serwisie

warsztaty magiczny las

Scenariusz warsztatów opracowany na podstawie bajki antydyskryminacyjnej Magdaleny Stoch „Magiczny Las”

Konspekt zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podejmujący problematykę tożsamości i tolerancji. Powstał w ramach warsztatów Małego Klubu Bunkra Sztuki, zorganizowanych w nawiązaniu do wystawy Karola Radziszewskiego „Backstage”.

Proponowana bajka ma uwrażliwiać dzieci na różnice pomiędzy ludźmi i ukazywać je jako element łączący, a nie dzielący. Jednocześnie, kwestionując jednoznaczny i krzywdzący podział świata na dobro i zło, bajka wpisuje się w nurt krytyki kultury obsesji tożsamości, w której przestaje być ważne to, kim jestem, a najważniejsze staje się to, kim nie jestem, od kogo się odróżniam, kogo nie akceptuję, odrzucam, nienawidzę. Zakwestionowanie tych procedur wykluczania służy budowaniu przestrzeni dialogu, w której „walka” o własne przekonania jest dozwolona wówczas, gdy opiera się na dążeniu do pełnego zrozumienia drugiego człowieka.

Koncepcja: Magdalena Stoch
Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Treść licencji jest dostępna na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie