Wyszukiwarka

Menu O serwisie

warsztaty hefajstos

Scenariusz warsztatów na podstawie mitu o Hefajstosie

Konspekt zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podejmujący problematykę niepełnosprawności fizycznej, powstał w ramach warsztatów Małego Klubu Bunkra Sztuki zorganizowanych przy okazji wystawy Joanny Pawlik „Balans”.

Głównym celem zajęć jest rozbudzenie dziecięcej wrażliwości na szeroko rozumianą „inność” i związane z nią mechanizmy wykluczania. Ma to służyć zapobieganiu takim zjawiskom jak: nietolerancja, niezrozumienie czy przemoc psychiczna. Opowiadany mit i historia Jasia Meli pokazują również, że człowiek potrafi pokonywać własne ograniczenia, czy to poprzez uprawianie sportu, czy też poprzez sztukę.

Koncepcja: Magdalena Stoch
Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Treść licencji jest dostępna na stronie:
www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie