Wyszukiwarka

Menu O serwisie

warsztaty historia myszki franciszki

Scenariusz warsztatów na podstawie bajki antydyskryminacyjnej Magdaleny Stoch „Historia Myszki Franciszki”

Konspekt zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym podejmujący problematykę niepełnosprawności fizycznej, powstał w ramach warsztatów Małego Klubu Bunkra Sztuki zorganizowanych przy okazji wystawy Joanny Pawlik „Balans”.

Głównym celem zajęć jest pobudzenie dziecięcej wrażliwości na szeroko rozumianą „inność” i związane z nią mechanizmy wykluczania. Ma to zapobiegać takim zjawiskom jak: nietolerancja, niezrozumienie czy przemoc psychiczna. Opowiadana bajka, poprzez oddziaływanie na dziecięcą wyobraźnię i pobudzanie empatii, uczy również akceptowania własnych niedoskonałości i sugeruje, że każdy jest „inny”, a różnorodność to zaleta, nie wada. Podstawowym założeniem jest fakt, że wszyscy możemy dać coś społeczności, w której funkcjonujemy, pod warunkiem, iż nie zostaniemy z jakichkolwiek powodów wyizolowani i odrzuceni. Niepełnosprawność fizyczna funkcjonuje tu jako jedna z form odmienności.

Koncepcja: Magdalena Stoch
Scenariusz jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.
Treść licencji jest dostępna na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl

Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji fotograficznej warsztatów Małego Klubu Bunkra Sztuki
Dzien otwarty. Historia Myszki Franciszki - Warsztaty Małego Klubu Bunkra Sztuki z Magdaleną Stoch.
Dokumentacja fotograficzna: Rafał Sosin
Zdjęcia dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Treść licencji dostępna jest na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode

Wykorzystując scenariusz zajęć prowadzimy także “warsztaty wyjazdowe”.
12 grudnia 2012 odiwedziliśmy Przedszkole nr 15 Publiczne Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Krakowie.
Zobacz dokumentacje fotograficzną

warsztaty historia myszki franciszki

Fot. Karolina Woźniak
Zdjęcia dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Treść licencji dostępna jest na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode

Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie