Wyszukiwarka

Menu O serwisie

OTWARTOŚĆ

Jednym z głównych założeń portalu SZTUKA24H jest idea OTWARTOŚCI.

Dążymy do tego, by gromadzone przez nas materiały udostępniać na licencjach Creative Commons. Pomagamy poznać i zrozumieć idee otwartości, inicjujemy proces dzielenia się doświadczeniami.

Projekt graficzny portalu jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 3.0 Polska (treść licencji jest dostępna na stronie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode). Do stworzenia portalu użyto systemu zarządzania treścią WordPress – wolnego, otwartego i dostępnego bezpłatnie oprogramowania, rozpowszechnianego na licencji GNU General Public License.

CO TO JEST CREATIVE COMMONS?

Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone” zasadą „Pewne prawa zastrzeżone” – przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń. Dzięki temu autor może samodzielnie określić zasady, na których chce dzielić się swoją twórczością z innymi.

Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie autorskich praw osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (twórcę). Warunki licencji są niczym klocki – zasady określone przez daną licencję są wynikiem złożenia dwóch lub trzech takich warunków.
Zobacz więcej na www.creativecommons.pl

Materiały, które udostępniamy na portalu SZTUKA24H oznaczyliśmy ikonami Creative Commons:

  • Uznanie autorstwa (BY) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
  • Użycie niekomercyjne (NC) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych.
  • Na tych samych warunkach (SA) Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
  • Bez utworów zależnych (ND) Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

Poznaj rodzaje licencji Creative Commons:

  • Uznanie autorstwa 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa.
  • Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja.
  • Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).
  • Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie wolno tworzyć utworów zależnych).
  • Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.
  • Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie wolno tworzyć utworów zależnych).

Jak wykorzystywać wolne licencje?

Zobacz plakat informacyjny, udostępnij go i dziel się ideą otwartości
www.creativecommons.pl/2012/06/plakat-o-licencjach-cc/

Na portalu SZTUKA24H udostępniamy także materiały z DOMENY PUBLICZNEJ, są to głównie reprodukcje i teksty kultury, które ilustrują zgromadzone przez nas materiały edukacyjne.

Domena publiczna (ang.: public domain) – w najwęższym znaczeniu jest to twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, jakie mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego, co później zostało rozszerzone na własność intelektualną, która z różnych względów nie jest objęta ochroną prawa autorskiego i może w związku z tym być wykorzystywana bezpłatnie przez każdego.

www.pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna

Naszym dążeniem jest jak najszersze wykorzystanie licencji Creative Commons w celu ułatwienia dostępu do materiałów edukacyjnych. Niestety nie wszystkie materiały udało się nam opatrzyć wolnymi licencjami. Na portalu znajdują się także materiały „pokazowe” oznaczone ikona COPYRIGHT. Mamy nadzieje, że już wkrótce uda się nam udostępnić je na licencjach Creative Commons.

Patronat nad portalem objęła Koalicja Otwartej Edukacji

Koalicja Otwartej Edukacji


Oświadczenie o dostępności

projekt: agata biskup / made by Wordpressotwiera się w nowej karcie and mem!otwiera się w nowej karcie